Đất nền Hòa Liên

29.000.000 

Đất nền Hòa Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng